นักพนัน ufabet ทั้งหลายต่างก็รู้ดีว่าการที่ตนเองต้องนำเอาเงินที่หามาได้อย่างยากลำบากนั้น ไปเล่นการพนัน มันมีความเสี่ยง และยังเป็นความเสี่ยงที่สูงมาก ๆ ด้วย แต่กระนั้นเหล่านักพนันทั้งหลายก็ได้หาหวาดหวั่นไม่ เขายังคงมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาหาเงินมาเพื่อเล่นการพนันอยู่อย่างนั้น ระบบการเงินของนักพนันกับระบบการเงินในองค์กรมันแตกต่างกันหรือเหมือนกัน เม็ดเงินในตลาดการพนันกับเม็ดเงินในตลาดการเงิน มันมีรูปแบบการเคลื่อนย้ายที่คล้าย ๆ กัน การได้มาหรือเสียไปนั้นมีความเหมือนจนแยกไม่ออก จะแตกต่างกันแค่ที่อยู่ของเงินเท่านั้น  

ตลาดการเงินในปัจจุบัน การลงทุนสำหรับนักลงทุนในบ้านเราคงไม่อาจที่จะปฏิเสธการเข้าไปจัดการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนที่มีมากมาย และถาโถมเข้ามาเช่นเดียวกับการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ของระบบทุนนิยม นักลงทุนสามารถติดต่อกับนักลงทุนอื่น ๆ ทั่วโลกได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้การกระทำของคน ๆ เดียว หรือ กลุ่ม ๆ เดียว จึงไม่อาจสามารถทำให้เป็นเรื่องเฉพาะของเขาเหล่านั้นได้อีกต่อไป อาทิการไหลเข้าออกของเงินทุนของกลุ่มทุน การลงทุนซื้อหุ้นหรือพันธบัตร การดำเนินนโยบายทางการเงินการคลังของรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ การกระทำของนักลงทุนกลุ่มหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนคนอื่น ๆ หรือการกระทำธุรกรรมของเราเองที่ไม่อาจทราบผลที่แน่นอน 

บาคาร่าออนไลน์

สิ่งที่ไหลเข้ามานอกจากโอกาสทางการเงินที่เปิดกว้างแล้ว ยังรวมไปถึงการขยายตัวของโอกาสในการรับรู้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย จนถึงมหาศาลของผลตอบแทนที่ได้รับจริง ต่อผลตอบแทนที่เราคาดหวังก่อนการลงทุน เช่น ท่านรู้ได้อย่างไรว่าในปีหน้าหุ้นที่ท่านซื้อไว้ราคาจะเป็นเท่าที่นักวิเคราะห์หลายท่านบอกเอาไว้ ในขณะที่ราคาน้ำมันยังคงผันผวน การก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลที่อาจส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยระยะยาว รวมไปถึงเสถียรภาพทางการเมืองยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัว ยังคงเป็นตัวแปรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ นักลงทุนหลายท่านจึงมีเป้าหมายในการพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถจัดการบริหารกับความเสี่ยงให้ดีขึ้น ดังนั้นก้าวแรกที่สำคัญคือ การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และประเภทของความเสี่ยงทางการเงินก่อน ระบบแนวคิดแบบนี้ในกลุ่มที่เล่นการพนันก็มีเช่นกัน

รับมือกับความเสี่ยงยังไง

เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่เราจะรับมือกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินได้ 4 วิธี

ข้อที่หนึ่ง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการละเว้น ไม่กระทำเรื่องที่เป็นภัยหรือเรื่องที่มีความเสี่ยง เช่น เราจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเป็นโรคถุงลมโป่งพองได้ ด้วยการไม่สูบบุหรี่

ข้อที่สอง การลดความเสี่ยง คือการลดกิจกรรมหรือหาทางป้องกันความเสี่ยง ufakick เพื่อลดโอกาสในการเกิดภัยนั้น ๆ ให้น้อยลง  เช่น การออกกำลังกายทุกวัน กินอาหารดีมีประโยชน์ ก็จะสามารถลดความเสี่ยงภัยที่จะเกิดกับสุขภาพ ลดการเจ็บป่วยลงได้

ข้อที่สาม การโอนความเสี่ยง คือการผลักภาระทางการเงินทั้งหมด หรือบางส่วนที่อาจเกิดจากภัยร้ายไปยังบุคคลที่สามหรือบริษัททำประกัน เพื่อลดภาระทางการเงินที่จะสูญเสียโดยตรง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำประกันภัยนั่นเอง

ข้อที่สี่ การรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวเอง คือการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไว้กับตัวเอง โดยคำนวณแล้วว่า อยู่ในวิสัยที่รับมือได้  ซึ่งการรับภาระส่วนนี้มักจะเป็นส่วนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย หรือมีปัญหาสุขภาพในระดับปกติของคนทั่วไป เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ นิดหน่อย ไปหาหมอและจ่ายค่าหมอเล็กน้อย ๆ นั้นได้ 

แม้เราจะเรียนรู้และรับรู้เรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยง ufa ดีแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองคงไม่โชคร้ายขนาดนั้น และละเลยที่จะบริหารความเสี่ยงในท้ายที่สุด จริงอยู่ที่โอกาสในการเกิดภัยต่าง ๆ มีความน่าจะเป็นมากน้อยต่างกันไปตามรูปแบบการงานและการใช้ชีวิตของแต่ละคน บางคนเสี่ยงมาก บางคนเสี่ยงน้อย คงไปบังคับว่าต้องจัดการความเสี่ยงแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ เพราะความสูญเสียที่กล่าวถึงนี้ยังไม่เกิดและไม่มีใครล่วงรู้อนาคตได้อย่างแม่นยำ แต่ถ้าความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิต ทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของคนรอบข้างได้ ยิ่งการลงทุนกับการพนันที่มีความเสี่ยงสูงด้วยแล้ว การที่จะต้องใส่ใจกับการจัดการความเสี่ยงยิ่งต้องจำเป็นมาก การบริหารเงินที่เป็นต้นทุนไม่ให้หมดไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการลงทุนเล่นพนันแค่เพียงตาเดียวหรือเกมเดียว จึงอาจปิดโอกาสทั้งหมดทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *